Khol Khol Jagne by Uttam Kamble

BK00498

New product

माणसाचं जगणं हे अनाकलनीय असतं. ते कधी समजतं, तर कधी समजण्याच्या पलीकडे गेलेलं असतं. हा प्रवास कधी जवळचा, लांबीचा, तर कधी न संपणारा वाटतो. खोल जगण्यातून आलेल्या अनुभवांचा बारा वर्षांपासून केलेल्या फि रस्तीतून हा लेखक उत्तम कांबळे यांचा एक दिशासूचक मागोवा.

₹ 170 tax incl.

Reviews

Write a review

Khol Khol Jagne by Uttam Kamble

Khol Khol Jagne by Uttam Kamble

माणसाचं जगणं हे अनाकलनीय असतं. ते कधी समजतं, तर कधी समजण्याच्या पलीकडे गेलेलं असतं. हा प्रवास कधी जवळचा, लांबीचा, तर कधी न संपणारा वाटतो. खोल जगण्यातून आलेल्या अनुभवांचा बारा वर्षांपासून केलेल्या फि रस्तीतून हा लेखक उत्तम कांबळे यांचा एक दिशासूचक मागोवा.

Products related to this item

Customers who bought this product also bought: